SUBVENIO Wiki: Kontakty/KrajoweNumeryKierunkowe ...
Search:
Watch this page | Print version | Login:   Password:  

Telefoniczne numery kierunkowe w Polsce


Nr Dawne województwo lub operator
1011 Telefonia Dialog S.A.
1033 Telekomunikacja Polska S.A.
1042 Szeptel S.A.
1044 Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.
1054 Telia International Carrier Poland Sp. z o.o.
1055 Netia S.A.
1061 Tele2 Polska Sp. z o.o.
1066 Energis Polska Sp. z o.o.
1069 Polkomtel S.A.
0011 R – rezerwacja
0012 krakowskie
0013 krośnieńskie
0014 tarnowskie
0015 tarnobrzeskie
0016 przemyskie
0017 rzeszowskie
0018 nowosądeckie
0019 R
0020 (połączenia teleinformatyczne)
0021 R
0022 warszawskie
0023 ciechanowskie
0024 płockie
0025 siedleckie
0026 MON 
0027 R
0028 R
0029 ostrołęckie
0030 (połączenia premium rate)
0031 R
0032 katowickie
0033 bielskie
0034 częstochowskie
0035 R
0036 R
0037 R
0038 R
0039 VoIP
0040 (połączenia premium rate)
0041 kieleckie
0042 łódzkie
0043 sieradzkie
0044 piotrkowskie
0045 R
0046 skierniewickie
0047 MSWiA
0048 radomskie
0049 R
0050 Orange
0051 Orange
0052 bydgoskie
0053 R
0054 włocławskie
0055 elbląskie
0056 toruńskie
0057 R
0058 gdańskie
0059 słupskie
0600 Era 
0601 Plus
0602 Era 
0603 Plus
0604 Era 
0605 Plus
0606 Era 
0607 Plus
0608 Era 
0609 Plus
0061 poznańskie
0062 kaliskie
0063 konińskie
0064 (sieci przywoławcze)
0065 leszczyńskie
0660 Era 
0661 Plus
0662 Era 
0663 Plus
0664 Era 
0665 Plus
0666 Telekomunikacja Kolejowa
0667 Plus
0668 Era 
0669 Plus
0067 pilskie
0068 zielonogórskie
0690 PTK Centertel NMT 450
0691 Plus
0692 Era 
0693 Plus
0694 Era 
0695 Plus
0696 Era 
0697 Plus
0698 Era 
0699 operatorzy wirtualni (MVNO)
0070 (połączenia premium rate)
0071 wrocławskie
0072 R
0073 R
0074 wałbrzyskie
0075 jeleniogórskie
0076 legnickie
0077 opolskie
0780 UMTS Orange
0781 UMTS Plus
0782 UMTS Plus
0783 UMTS Plus
0784 UMTS Era 
0785 UMTS Plus
0786 UMTS Orange
0787 UMTS Era 
0788 UMTS Era 
0789 UMTS Orange
0790 UMTS P4 (d. Netia)
0791 UMTS P4 (d. Netia)
0792 UMTS P4 (d. Netia)
0793 UMTS P4 (d. Netia)
0794 UMTS Orange
0795 UMTS Orange
0796 UMTS Orange
0797 UMTS Orange
0798 UMTS Orange
0799 UMTS Orange
0080 (połączenia bezpłatne i ulgowe)
0081 lubelskie
0082 chełmskie
0083 bialskopodlaskie
0084 zamojskie
0085 białostockie
0086 łomżyńskie
0087 suwalskie
0880 sieć komórkowa Heyah
0885 sieć komórkowa Sami Swoi
0886 sieć komórkowa Heyah
0887 sieć komórkowa Sami Swoi
0888 sieć komórkowa Heyah
0889 sieć komórkowa Heyah
0089 olsztyńskie
0090 NMT450 PTK Centertel
0091 szczecińskie
0092 R
0093 R
0094 koszalińskie
0095 gorzowskie
0096 R
0097 R
0098 R
0099 R

R – rezerwacja


Źródło: http://pl.wikisource.org/wiki/Telefoniczne_numery_kierunkowe_w_Polsce
UWAGA! Numery w tabeli uzupelnione są o «zera wiodące» w celu ułatwienia korzystania z wyszukiwarki.
(System wyszukiwawczy wiki nie indeksuje wyrażeń krótszych niż 3 litery lub 4 cyfry).


 
There are no files on this page. [Display files/form]
THERE IS one comment on this page. [Display comments/form]